VAN CUTSEM

Advocatenkantoor

Raadsman is een eretitel

ONS ADRES

Nieuws & Info

Exclusief voor u

Juridische wetenswaardigheden, actualiteit, recente rechtspraak, handige checklists over een welbepaald onderwerp of specifiek voor een bepaalde bedrijfssector.

Hoeveel kost het?

home |  Kosten en erelonen

Goede rekeningen maken goede vrienden en dat geldt zeker ook voor advocatenkosten. Zo streven we er naar om zoveel mogelijk tegen een vaste prijs te werken (voor het opstellen van voorwaarden en contracten bijvoorbeeld).  Voor rechtszaken vinden we een kosten-batenanalyse vooraf erg belangrijk. Tenzij het om de verdediging van een Principe gaat, mag het niet de bedoeling zijn dat de kostprijs de inzet overstijgt...

Principe = Voorafgaandelijke afspraak

Met iedere cliënt wordt er eerst een schriftelijke overeenkomst gemaakt over de voorwaarden en de prijs van onze diensten.  Onze erelonen zijn ofwel forfaitair ofwel per uur. De kosten worden afzonderlijk aangerekend.

Vaste prijs (forfait)

Wij streven er naar om zoveel mogelijk te werken met een vaste prijs per zaak, prestatie of periode. Deze vaste prijs dekt dan alle erelonen.

Uurtarief

Voor sommige zaken of prestaties is het niet mogelijk om vooraf een vaste prijs te bepalen, omdat we niet weten hoe de zaak zal evolueren. In dat geval wordt er tegen een uurtarief gewerkt. Bij de factuur ontvangt u een detail van de aangerekende prestaties.

Kosten

Indien er specifieke dossierkosten zijn (bijvoorbeeld: portkosten, kopies, verplaatsingen, ...) dan worden deze afzonderlijk aangerekend, alsook de externe kosten, zoals bijvoorbeeld de erelonen van de  gerechtsdeurwaarder, de griffierechten, vertalingskosten, correspondenten. Ook hiervan ontvangt u het detail.

Een eerste advies?

Wij krijgen van veel particulieren vaak de vraag of een eenmalige, loutere informatieve consultatie ook kan, zonder dat  het dossier verder gaat. Uiteraard kan dit. Voor dit richtinggevend (mondeling) advies hanteren wij een vaste prijs van 50 euro.

Invordering facturen?

© 2015 Van Cutsem Advocatenkantoor - Bergensesteenweg 421 - 1600 Sint-Pieters-Leeuw (naast Makro) - Wettelijke gegevens