VAN CUTSEM

Advocatenkantoor

Raadsman is een eretitel

NL | FR

 

Werkwijze

Team

Jobs

Raadsman zijn

Het juiste advies op het juiste moment. Daar draait het om. "Raadsman zijn" gaat ons veel verder dan het loutere pleitwerk. Wij willen uw permanent juridisch aanspreekpunt zijn, telkens wanneer u een juridische bekommernis of vraag heeft en dus niet alleen wanneer u naar de rechtbank moet.

 

Preventief juridisch advies

Conflicten "voorkomen" is immers onze voornaamste zorg.  Wij adviseren u bij voorkeur vooraleer u, als bedrijf of privé, een stap zet die tot een geschil of een rechtszaak kan leiden.  Bijna alles wat u doet of onderneemt is immers op één of andere manier geregeld door een wet.

U tekent - vaak zonder het goed te beseffen - contracten waarvan de juridische draagwijdte nadien erg onverwacht is; "ik heb dit te goede trouw of in volle vertrouwen gedaan of aanvaard" horen we (veel te) vaak ... achteraf.  Raadpleeg ons dus vooraf voor een advies of een goed contract. Het is veiliger, sneller en véél minder duur.

Onderhandelingen

Naar een onderhandelde oplossing streven is allerminst een teken van zwakte.  Wij geven er resoluut de voorkeur aan.

Dikwijls stellen wij vast dat het conflict ontstond of ontaardde, doordat partijen nog niet echt gepraat hebben of oor  hadden voor de nuances in het verhaal van de tegenpartij.

We maken eerst een analyse van uw dossier en definiëren samen uw doelstellingen.  Een aanzienlijk deel van onze zaken eindigt in een dading, na een onderhandeling of een bemiddeling. Het is veiliger, sneller en véél minder duur.

 

Naar de rechtbank

Heel wat zaken moeten onvermijdelijk naar de rechtbank. Uw tegenpartij wil van geen redelijkheid weten en (verder) onderhandelen blijkt verloren tijd.

Na een grondige analyse van onze slaagkansen, bepalen we samen de strategie en de concrete aanpak. Tenzij het echt moet, vermijden we een principieel juridisch debat over het Grote Gelijk (enkel omwille van het gelijk).

Het globale kostenplaatje houden we samen zorgvuldig in het oog.  U volgt iedere stap die we zetten mee op, ook in de rechtbank.

Wouter Van Cutsem

Wouter is de zaakvoerder van het kantoor en stuurt iedere zaak persoonlijk aan. Tal van ondernemers doen quasi dagelijks een beroep op hem,  als vaste  advocaat van hun bedrijf. Maar ook als uw persoonlijk raadsman staat hij u met plezier en gedrevenheid bij, in nauwe samenwerking met zijn vaste medewerkers.

Hij is ook erg regelmatig stagemeester; "teach once and learn twice" is één van zijn favoriete gezegden. Vermits het kantoor erg vaak optreedt voor schuldeisers, volgde Wouter eveneens de Post-universitaire Opleiding Curator-Vereffenaar. Hij werkt in het Nederlands, Frans en het Engels.

Géraldine Huyghe

Meester Géraldine Huyghe is sinds 2008 advocate aan de Balie van Brussel. Tijdens haar stage in Advocatenkantoor Van Cutsem, behaalde ze met onderscheiding een master in het sociaal recht aan de VUB. Als Franstalige beheerst ze het Nederlands perfect. Ofschoon het arbeidsrecht haar "dada" is, maakt ze er een punt van om ook in tal van andere rechtstakken bij te blijven. Zo staat ze Wouter Van Cutsem regelmatig actief bij in tal van complexe procedures.

Géraldine is lid van de Vereniging voor Sociaal Recht.

Angela Spitali

Met een dergelijke naam is het niet moeilijk om te raden dat meester Spitali Italiaanse roots heeft (Sicilië om precies te zijn) en dan ook een aardig mondje Italiaans spreekt.  Angela begon haar carrière aan de balie in een kantoor dat voornamelijk fiscaal recht beoefende (ze is immers ook een master in het fiscaal recht), maar in 2014 koos ze er expliciet voor om ook in andere rechtsdomeinen actief te zijn.  Angela werkt mee aan een aanzienlijk aantal  procedures voor de familierechtbank (waaronder complexe vereffeningen en verdelingen), insolventie en geschillen inzake onroerend goed (bijvoorbeeld mede-eigendom en huurzaken).

Olivier Kerkhofs

Na een start in een advocatenkantoor dat veel arbitrages doet, vervoegde Meester Olivier Kerkhofs het Advocatenkantoor Van Cutsem. Vennootschapsrecht is absoluut zijn ding en daar is hij ook ongeveer dagelijks mee bezig. Vanuit deze interesse is hij erg actief in de kantoordossiers aangaande overnames, vennootschapsgeschillen en het complexere corporate housekeeping werk. Zijn focus beperkt zich echter niet tot één rechtsdomein. Olivier is tevens co-redacteur van tal van (handels)contracten en is de advocaat-beheerder voor de gerechtelijke invordering van de openstaande facturen van een aantal ankercliënten.

Sara Vandenbossche

Sara omschrijven als een uitstekende administratieve rechterhand zou onvolledig zijn. Sara Vandenbossche is een master Vertaler "Nederlands - Frans" en is verantwoordelijk voor alle niet-juridische taken van het kantoor.  Zo staat zij bijvoorbeeld ook in voor de eindcontrole van de teksten (lay-out), de voorbereiding van de boekhouding, het beheer van de leveranciers, de opmaak van uw dossier in het Aries document management systeem en in de advocatensoftware Cicero, etc...

Wanneer u ons rechtstreeks nummer belt, krijgt u Sara aan de lijn.

Op zoek naar een stageplaats?

" Mijn stage ligt al meer dan 20 jaar achter mij, maar ik denk er nog zeer vaak aan terug. Meer zelfs, ik citeer vaak mijn eigen stagemeester (maître Alfred Devreux) aan mijn stagiairs. Wat hij mij allemaal geleerd heeft, is van onschatbare waarde gebleken. De balie en de advocatuur zijn sindsdien erg veranderd, maar tot vandaag pas ik nog heel dikwijls werkmethodes toe, die mijn patron me geduldig leerde. Zijn inzichten over het beroep van advocaat, de rechtbank, cliënten, ... waren zelfs vaak bepalend. En dat is precies wat een stage hoort te zijn: de kneepjes van het vak leren "

Alle stagiairs die Wouter Van Cutsem opleidde, bleven doorgaans nog een (heel) tijdje werken voor het kantoor als medewerker. Zonder uitzondering zijn ze allemaal nog actief als jurist (en vaak als succesvol advocaat).

Als u écht advocaat wil worden, hard wil werken (en niet gewoon uw stage wil doen, omdat het goed staat op uw CV), dan mag u steeds solliciteren voor een stageplaats. Essentieel is dat u zeer vlot ter taal bent, zowel in het Nederlands als in het Frans (gesproken en geschreven). Vermits onze werking integraal geïnformatiseerd is, is het ook erg belangrijk dat u computer-minded bent.

Meewerken - Samenwerken?

Lokale correspondenten

Van Cutsem Advocatenkantoor is nationaal actief en doet voor (ondermeer) haar invorderingspraktijk vaak beroep op een lokale correspondent.

Zo hebben we in ieder arrondissement een of meerdere advocaten die ons op vaste basis vervangen, telkens als het om een loutere procedurele formaliteit gaat.  Voor de cliënt is dat immers stukken goedkoper.  Als u erg stipt werkt en hiervoor interesse heeft, geef ons dan een seintje.

Freelance opdrachten

Heeft u een bijzondere expertise in een welbepaalde rechtstak opgebouwd (door ervaring, publicaties, assistentschap) en u wenst specifiek in uw domein te adviseren, laat ons dan zeker iets weten. Regelmatig doen we beroep op confraters voor een second opinion of extra "mankracht" in een welbepaald dossier.

Medewerkers & Partnership

U heeft een (beginnend) cliënteel opgebouwd en/of u heeft een eigen kantoor, maar u wenst toch liever samen te werken op bestendige basis? Neem gerust even contact op met Wouter Van Cutsem, voor een vrijblijvend gesprek. Verschillende samenwerkingsvormen zijn bespreekbaar, alsook de locatie van waaruit u werkt.

"Bij wie komt ons  dossier terecht?" Advocatuur is teamwerk en dat betekent voor ons dat de meest ervaren advocaat uw dossier(s) effectief behandelt, opvolgt en aanstuurt, (waar nodig) in nauwe samenwerking met een andere advocaat of medewerker van het kantoor.

Iedereen van ons kantoor heeft naast het rechtendiploma ook nog een aanvullende opleiding genoten en volgt zeer intensief bijscholingen. Hij of zij is minstens nog een andere taal machtig.

Ons kantoor is overal "waar er Wifi is." Volledig geïnformatiseerd, kunnen we van overal werken; onze dossiers en onze juridische informatie zijn al sinds 1999 volledig digitaal.

Het Kantoor

ONS ADRES

Nieuws & Info

Exclusief voor u

Juridische wetenswaardigheden, actualiteit, recente rechtspraak, handige checklists over een welbepaald onderwerp of specifiek voor een bepaalde bedrijfssector.

home | Over ons

© 2015 Van Cutsem Advocatenkantoor - Bergensesteenweg 421 - 1600 Sint-Pieters-Leeuw (naast Makro) - Wettelijke gegevens