VAN CUTSEM

Advocatenkantoor

Raadsman is een eretitel

Veelgestelde Vragen

home | faq

 

ZELF EEN VRAAG?

Blijf er niet mee zitten en neem onmiddellijk contact met ons op voor een eerste gesprek.

  • Wat houdt een eerste gesprek juist in?

  In een eerste gesprek maken we kennis en kijken we eerst na of we wel voor u of uw bedrijf kunnen werken (of er een belangenconflict is). U legt uw zaak uit en u krijgt van ons een eerste (richtinggevend) mondeling advies over de juridische aanpak van soortgelijke zaken.

  • Hoe bereid ik een eerste gesprek het best voor?

  Nadat we telefonisch eerst gecheckt hebben of er geen belangenconflict is, maakt u ons best reeds uw volledig dossier over, het liefst via mail (of anders per post of fax). U voegt daar een nota aan toe met een beschrijving van de zaak of project.

  Op die wijze kunnen wij ons gesprek goed voorbereiden.

  • Is een eerste gesprek een volwaardig juridisch advies?

  Tijdens dit eerste gesprek geven wij aan wat doorgaans de mogelijke juridische opties zijn in soortgelijke zaken, waardoor u goed weet welke richting het uit kan gaan.

  • Wat kost een eerste gesprek?

  Voor een eerste "standaard" consultatie hanteren wij een vaste prijs van 50 euro.

  • We hebben al een advocaat. Hoe ga ik te werk?

  U kan ten allen tijde van advocaat veranderen, indien u niet tevreden bent of als er geen onderling vertrouwen meer is. Van zodra u hiertoe beslist, doen wij voor u het nodige conform de deontologische voorschriften van het advocatenberoep.

  Eerst gaan wij met u na of het wel echt nodig of aangewezen is te veranderen.

  • Kunnen we ook in ons bedrijf afspreken?

  De tijd is lang voorbij dat een advocaat enkel in zijn kantoor cliënteel mocht ontvangen. Wij gaan erg regelmatig (in sommige gevallen zelfs uitsluitend) naar ons cliënteel. Waar dit is, maakt ons niet uit...  (zo zijn we bijvoorbeeld regelmatig in Nederland).

  • Ik heb een rechtsbijstandverzekering. Hoe verloopt de betaling van de advocatenkosten?

  Nadat u de bevestiging heeft gekregen dat de verzekeringsmaatschappij onze kosten dekt, handelen wij dit rechtstreeks met uw verzekering af. Opgelet evenwel: het is niet omdat u verzekerd bent voor onze kosten, dat wij u zaak zullen aanvaarden. Zoals voor iedere andere zaak, maken wij eerst een grondige analyse over de haalbaarheid.

  • Wie behandelt onze dossiers in jullie kantoor?

  De moderne advocatuur draait om teamwerk, maar alle dossiers worden door een ervaren advocaat mee opgevolgd en aangestuurd. Daar maken wij een punt van.

  • Is het nuttig om mee naar de rechtbank te gaan?

  U bent altijd welkom en vaak is dat ook aangewezen (of zelfs verplicht). Wij moedigen ons cliënteel altijd aan om mee te gaan (tenzij uw agenda het niet toelaat of dat u vreest dat u het niet zal aankunnen). In ieder geval, overleggen we altijd vooraf over de aanpak van de zitting.

  • Weigeren jullie ook zaken?

  Absoluut. Indien wij van oordeel zijn dat uw zaak totaal niet haalbaar is, of indien uw project ons juridisch onmogelijk (of onwettelijk...) lijkt, dan beginnen we er niet aan.  De rechtsdomeinen ambtenarenrecht en vreemdelingenrecht beoefenen wij niet.

  • Moet er betaald worden voor ieder minuutje?

  Uiteraard niet. Een kort telefoontje over een administratieve formaliteit wordt heus niet aangerekend. Het gebeurt wel dagelijks dat er telefonisch "echt" advies gevraagd wordt. Dat rekenen we wel aan. U vindt meer informatie over de kosten en erelonen in de rubriek Kostprijs.

© 2015 Van Cutsem Advocatenkantoor - Bergensesteenweg 421 - 1600 Sint-Pieters-Leeuw (naast Makro) - Wettelijke gegevens