VAN CUTSEM

Advocatenkantoor

Raadsman is een eretitel

Wettelijke Gegevens

home | Wettelijke gegevens

Vennnootschapsgegevens:

  • Statutaire benaming: Van Cutsem Advocatenkantoor
  • Rechtsvorm BV BVBA
  • Maatschappelijke zetel: Bergensesteenweg 421 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw (België)
  • BTW nummer: BE 0466.137.062
  • Register rechtspersonen: Brussel
  • KBO nummer: 0466.137.062

Gebruiksvoorwaarden:

Deze website bevat algemene informatie over Van Cutsem Advocatenkantoor. Deze site beoogt geen juridisch of ander advies te verstrekken, en wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige schade die iemand zou lijden door voort te gaan op informatie die op deze site te vinden is. U bent welkom om ons te contacteren via e-mail, telefax, telefoon of een andere wijze, maar U dient er rekening mee te houden dat zulke contactname niet automatisch betekent dat U cliënt bent of zal worden van het kantoor. Wij behandelen dossiers enkel na daarover uitdrukkelijke afspraken te hebben gemaakt en op basis van onze algemene voorwaarden. Deze site is beschermd door het auteursrecht.

Privacy:

Op deze website worden op verschillende plaatsen persoonsgegevens verzameld. Indien u persoonsgegevens verstrekt, worden zij in onze bestanden opgenomen. U beschikt over een recht van inzage en verbetering met betrekking tot uw gegevens, overeenkomstig de Belgische wettelijke voorschriften. De databanken waarin uw gegevens worden opgenomen zijn beveiligd tegen ongeoorloofde toegang. De verzamelde gegevens worden niet aan derden doorgegeven.

© 2015 Van Cutsem Advocatenkantoor - Bergensesteenweg 421 - 1600 Sint-Pieters-Leeuw (naast Makro) - Wettelijke gegevens